کد پیش شماره تلفن همه استان‌ها و شهرستان‌های کشور (جدید)

کد پیش شماره تلفن همه استان‌ها و شهرستان‌های کشور (جدید)Reviewed by بلانیان on Jan 20Rating: 5.0

کد پیش شماره تلفن جدید همه استان‌ها و شهرستان‌ها به ترتیب حروف الفبا، لیست پیش شماره های جدید شهرهای کل کشور پس از اجرای طرح هم کدسازی (همکدی)

فهرست کد پیش شماره و تلفن‌های جدید استان‌ها و شهرهای ایران پس از اجرای طرح هم‌کدسازی (همکدی)

آذربایجان شرقی

[ تبریز (مرکز استان) ۰۴۱ ]

آذربایجان غربی

[ ارومیه (مرکز استان) ۰۴۴ ]

ایلام

[ ایلام (مرکز استان) ۰۸۴۱]

[ شیروان و چرداول ۰۸۴۲ ] [ ایوان ۰۸۴۲ ] [ مهران ۰۸۴۲ ] [ دره شهر ۰۸۴۲ ]

[ ملکشاهی ۰۸۴۲ ] [ آبدانان ۰۸۴۲ ] [ دهلران ۰۸۴۲ ]

اردبیل

[ اردبیل (مرکز استان) ۰۴۵ ]

کد همه مراکز استان اردبیل به ۰۴۵ تغییر کرده و شماره تلفن‌های این استان ۸ رقمی شده است.

در اردبیل به عنوان مرکز استان رقم اول از سمت چپ حذف و عدد ۳۳ جایگزین آن می‌شود.

در شهرستان‌های پارس آباد، بیله سوار، گرمی، مشگین شهر، خلخال، نمین و سرعین رقم دوم از سمت چپ حذف و عدد ۳۲ به اول سمت چپ اضافه می‌شود.

در شهرستان کوثر رقم اول از سمت چپ شماره تلفن حذف و عدد ۳۲ جایگزین آن می‌شود، به عنوان مثال شماره فرضی ۴۹۲۲۱۲۱ به شماره جدید ۳۲۹۲۲۱۲۱ تغییر می‌یابد.

در شهرستان نیر پیش شماره از عدد ۳۸۲ به ۳۲۲۸ تغییر می‌یابد.

در مابقی مراکز شهری و روستایی مشترکین این شرکت می توانند با ارسال شماره فعلی به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۰۴۵۱۱۸ یا تماس با شماره تلفن رایگان ۳۶۶۶ از شماره جدید خود مطلع شوند.

اصفهان

[ اصفهان (مرکز استان) ۰۳۱ ]

به اول تمام شماره‌های استان اصفهان عدد ۳ اضافه شده و به این صورت شماره‌های این استان ۸ رقمی شده است.

بوشهر

[ بوشهر (مرکز استان) ۰۷۷۱]

[ تنگستان ۰۷۷۲۵۲۲ ] [ دشتستان ۰۷۷۳ ] [ دشتی ۰۷۷۲۶۲۲ ] [ دیر ۰۷۷۲۲۸۲۲ ]

[ دیلم ۰۷۷۲۴۲۵ ] [ گناوه ۰۷۷۲۳۲۲ ] [ کنگان ۰۷۷۲۷۲۲ ] [ جم ۰۷۷۲۷۲۲ ]

تهران

[ تهران (مرکز استان) ۰۲۱ ]

پیش شماره تلفن همه مراکز تلفن استان تهران به ۰۲۱ تغییر یافته است.

چهارمحال و بختیاری

[ شهرکرد (مرکز استان) ۰۳۸۱ ]

[ اردل ۰۳۸۲ ] [ بروجن ۰۳۸۲ ] [ فارسان۰۳۸۲ ] [ کوهرنگ ۰۳۸۲ ] [ لردگان ۰۳۸۲ ]

خراسان رضوی

[ مشهد (مرکز استان) ۰۵۱ ]

کلیه شماره تلفن‌های ثابت شهرهای مشهد، طرقبه و شاندیز با افزودن رقم ۳

و سایر نقاط استان با افزودن رقم ۴ و ۵ به ابتدای آنها هشت رقمی می‌گردند.

با تماس با سامانه ۸۰۷۰ و وارد نمودن شماره تلفن قدیم خود از شماره تلفن جدید خود می‌توانید آگاه شوید.

خراسان جنوبی

[ بیرجند (مرکز استان) ۰۵۶۱ ]

[ قاین۰۵۶۲ ] [ فردوس ۰۵۳۴ ] [ سرایان ۰۵۶۲ ] [ بشرویه ۰۵۳۵ ] [ نهبندان ۰۵۶۲ ]

[ سربیشه ۰۵۶۲ ] [ درمیان ۰۵۶۲ ]

خراسان شمالی

[ بجنورد (مرکز استان) ۰۵۸۴ ]

[ شیروان ۰۵۸۵ ] [ مانه و سملقان ۰۵۸۵ ] [ اسفراین ۰۵۸۵ ] [ فاروج ۰۵۸۵ ] [ جاجرم ۰۵۸۵ ]

خوزستان

[ اهواز (مرکز استان) ۰۶۱۱ ]

[ اندیمشک ۰۶۴۲ ] [ امیدیه ۰۶۵۲ ] [ ایذه ۰۶۹۲ ] [ آپادان ۰۶۳۱ ] [ آغاجاری ۰۶۷۲ ]

[ باغملک ۰۶۹۲ ] [ بهبهان ۰۶۷۱ ] [ خرمشهر ۰۶۳۲ ] [ دزفول ۰۶۴۱ ] [ دشت آزادگان ۰۶۱۲ ]

[ رامشیر ۰۶۹۲ ] [ رامهرمز ۰۶۹۱ ] [ شادگان ۰۶۳۲ ] [ شوش ۰۶۴۲ ] [ شوشتر ۰۶۱۲ ]

[ لالی ۰۶۸۲ ] [ گتوند ۰۶۱۲ ] [ ماهشهر ۰۶۵۲ ] [ مسجد سلیمان ۰۶۸۱ ] [ هفتگل ۰۶۹۲ ]

[ هندیجان ۰۶۵۲ ]

زنجان

[ زنجان (مرکز استان) ۰۲۴ ]

برای مشاهده شماره تلفن‌های جدید استان آذربایجان زنجان به این صفحه مراجعه نمایید.

سمنان

[ سمنان (مرکز استان) ۰۲۳ ]

با اجرای طرح ملی هم‌کدسازی علاوه بر تغییر کد استان به ۰۲۳ ؛ به پیش شماره تلفن های شهر سمنان که با ۳ شروع می‌شوند عدد ۳ به ابتدای آن اضافه شده
و در شماره‌هایی که با ۴ شروع می‌شوند رقم اول حذف و عدد ۳۳ به ابتدای آن اضافه می‌شود.

در شهر شاهرود شماره‌هایی که با ۲ شروع می‌شوند عدد ۳ به ابتدای آن اضافه شده و در شماره‌هایی که با ۳ شروع می‌شوند رقم اول حذف و عدد ۳۲ به ابتدای آن اضافه می‌شود.

همچنین به ابتدای شماره شهرهای دامغان، گرمسار و مهدی‌شهر عدد ۳ اضافه می‌شود.

سیستان و بلوچستان

[ زاهدان (مرکز استان) ۰۵۴ ]

با اجرای طرح ملی هم کدسازی کلیه شماره تلفن‌های ثابت استان سیستان و بلو چستان با افزودن عدد ۳ به ابتدای آنها، هشت رقمی شد.

فارس

[ شیراز (مرکز استان) ۰۷۱ ]

تمام شماره تلفن‌های استان فارس هشت رقمی است.

در طرح همکدسازی استان فارس عدد ۳ به شماره‌های مشترکین مراکز زیرمجموعه PC های شیراز
و عدد ۴ به شماره‌های مشترکین مراکز زیرمجموعه PC های کازرون، مرودشت و آباده
و عدد ۵ به شماره‌های مشترکین مراکز زیرمجموعه PC های لار، فسا و جهرم اضافه می‌شود.

غرب استان تهران

[ کرج (مرکز استان) ۰۲۶ ]

با ۸ رقمی شدن پیش شماره‌های تلفنی شهرستان‌های کرج، نظرآباد، ساوجبلاغ و طالقان در استان البرز عدد ۳ به پیش شماره مشترکان کرجی
و عدد ۴ به پیش شماره مشترکان شهرستان‌های ساوجبلاغ و نظرآباد و طالقان افزوده می‌شد.

کد تلفنی شهرستانهای استان البرز نیز از ۰۲۶۱ و ۰۲۶۲ به ۰۲۶ تغییر یافته است.

قم

[ قم (مرکز استان) ۰۲۵ ]
همچنین به اول تمام شماره‌های استان قم عدد ۳ اضافه شده و به این صورت شماره‌های این استان ۸ رقمی شده است.

قزوین

[ قزوین (مرکز استان) ۰۲۸ ]

افزدون عدد ۳ به ابتدای همه شماره تلفن‌های استان قزوین (البته در مرکز تلفن‌های آزادی و شهید رجایی، عدد ۲ در ابتدای شماره تلفن نیز به عدد ۳ تغییر کرده است.)

کردستان

[ سنندج (مرکز استان) ۰۸۷۱ ]

[ سقز ۰۸۷۴ ] [ دیواندره ۰۸۷۲ ] [ بیجار ۰۸۷۲ ] [ مریوان ۰۸۷۵ ]

[ کامیاران ۰۸۷۲ ] [ سروآباد ۰۸۷۵ ] [ قروه ۰۸۷۲ ] [ بانه ۰۸۷۵ ]

کرمان

[ کرمان (مرکز استان) ۰۳۴۱ ]

[ انار ۰۳۹۲ ] [ بافت ۰۳۴۷ ] [ بردسیر ۰۳۴۲ ] [ بم ۰۳۴۴ ] [ زرند ۰۳۴۲ ]

[ کوهبنان ۰۳۴۲ ] [ راور ۰۳۴۲ ] [ رابر ۰۳۴۷ ] [ ریگان ۰۳۴۱ ] [ رفسنجان ۰۳۹۱ ]

[ سیرجان ۰۳۴۵ ] [ شهر بابک ۰۳۹۲ ] [ جیرفت ۰۳۴۸ ] [ عنبر آباد ۰۳۴۹ ]

[ رودبار جنوب ۰۳۴۹ ] [ کهنوج ۰۳۴۹ ] [ منوجان ۰۳۴۹ ] [ فهرج ۰۳۴۶ ] [ قلعه گنج ۰۳۴۹ ]

کرمانشاه

[ کرمانشاه (مرکز استان) ۰۸۳ ]

در طرح همکدسازی شماره تلفن‌های ثابت تمامی مشترکین استان کرمانشاه ۸ رقمی شده و کدهای بین شهری در داخل استان حذف می‌گردد.

۱- شهر کرمانشاه : اضافه شدن رقم ۳ به ابتدای تمامی شماره‌ها

۲- اسلام آباد غرب، تازه آباد ثلاث، جوانرود: اضافه شدن رقم ۴ به ابتدای تمامی شماره‌ها

۳- روانسر، سرپل ذهاب، گیلانغرب ، کرند غرب : اضافه شدن رقم ۴ به ابتدای شماره‌ها

۴- پاوه : حذف دو رقم اول (۷۲) و جایگزینی عدد ۴۶۱ بجای آن

۵- هرسین : حذف دو رقم اول (۳۲) و جایگزینی عدد ۴۵۱ بجای آن

۶- صحنه : حذف دو رقم اول (۳۲) و جایگزینی عدد ۴۸۳ بجای آن

۷- کنگاور : حذف رقم اول (۲) و جایگزینی عدد ۴۸ بجای آن

۸- سنقر : حذف دو رقم اول (۴۲) و جایگزینی عدد ۴۸۴ بجای آن

۹- قصر شیرین : حذف دو رقم اول (۴۲) و جایگزینی عدد ۴۲۴ بجای آن

کهگیلویه و بویراحمد

[ یاسوج (مرکز استان) ۰۷۴ ]

مشترکین تلفن استان کهکلیویه و بویر احمد می‌توانند از طریق تماس با سامانه ۶۶۱۸، گرفتن شماره تلفن قدیم و یا با مراجعه به سایت شرکت مخابرات استان به آدرس www.tckb.ir از شماره‌های جدید اطلاع یابند.

گلستان

[ گرگان (مرکز استان) ۰۱۷ ]

در طرح همکدی استان گلستان، شماره تلفن ثابت مشترکین از هفت رقم به هشت رقم تغییر یافت.
بطوریکه شماره تلفن‌های شهرستان گرگان با عدد ۳۲
شهرستان گنبد با عدد ۳۳
شهرستان‌های بندرگز ، بندرترکمن ، گمیشان ، کردکوی ، آق قلا و علی آباد با عدد۳۴
و شهرستانهای رامیان ، آزادشهر ، مینودشت ،گالیکش ، کلاله و مراوه تپه با عدد ۳۵ آغاز خواهد شد.

گیلان

[ رشت (مرکز استان) ۰۱۳۱ ]

[ املش ۰۱۴۲۷۲۲ ] [ آستارا ۰۱۸۲۵۲۶ ] [ آستانه اشرفیه ۰۱۴۲۴۲۳ ] [ بندرانزلی ۰۱۸۱ ]

[ تالش ۰۱۸۲ ] [ رشت ۰۱۳۱ ] [ رضوانشهر ۱۸۲۴۶۲ ] [ رودبار ۰۱۳۲۶۲۲ ] [ رودسر ۰۱۴۲۶۲۱ ]

[ سیاهکل ۰۱۴۲۳۲۲ ] [ شفت ۰۱۳۲۷۸۲ ] [ صومعه سرا ۰۱۸۲۳۲۲ ] [ فومن ۰۱۳۲۷۲۳ ]

[ لاهیجان ۰۱۴۱ ] [ لنگرود ۰۱۴۲۵۲۳ ] [ ماسال ۰۱۸۲۴۸۲ ]

لرستان

[ خرم آباد (مرکز استان)۰۶۶ ]

شهروندان لرستانی برای آگاهی از شماره جدید خود می‌توانند با شماره رایگان ۲۵۲۵ تماس گرفته و یا شماره قدیم خود را با کد شهر، به سامانه‌های ۱۰۰۰۰۰۱۳۵ و ۲۰۰۰۹۵۹۷ پیامک کنند.

مازندران

[ ساری (مرکز استان) ۰۱۱ ]

کد تلفن استان مازندران به ۰۱۱ و شماره تلفن‌های مشترکین ثابت از ۷ رقم به ۸ رقم تغییر یافته است. و برای شماره گیری در داخل استان نیاز به گرفتن کد شهرستان نبوده و از خارج استان باید با کد ۰۱۱ اقدام به شماره‌گیری نمایند.
برای مشاهده پیش شماره تلفن‌های جدید استان مازندران روی اینجا کلیک کنید.

مرکزی

[ اراک (مرکز استان) ۰۸۶ ]

به پیش‌شماره تلفن شهرهای اراک، تفرش، آشتیان، خنداب، میلاجرد، جاورستان و کمیجان عدد ۳
و به شهرهای مامونیه، نیم ور، محلات، دلیجان و نراق عدد ۴ اضافه می‌شود.

هرمزگان

[ بندرعباس (مرکز استان) ۰۷۶۱ ]

[ ابوموسی ۰۷۶۳ ] [ بستک ۰۷۶۴ ] [ پارسیان ۰۷۶۴ ] [ بندرخمیر ۰۷۶۳ ]

[ بندر لنگه ۰۷۶۲ ] [ جاسک ۰۷۶۶ ] [ حاجی آباد ۰۷۶۳ ] [ رودان ۰۷۶۶ ]

[ قشم ۰۷۶۳ ] [ کیش ۰۷۶۴ ] [ میناب ۰۷۶۵ ]

همدان

[ همدان (مرکز استان) ۰۸۱ ]

[ اسدآباد ۰۸۱۲ ] [ بهار ۰۸۱۲ ] [ تویسرکان ۰۸۵۲ ] [ کبودرآهنگ ۰۸۱۲ ]

[ رزن ۰۸۱۲ ] [ ملایر ۰۸۵۱ ] [ نهاوند ۰۸۵۲ ]

یزد

[ یزد (مرکز استان) ۰۳۵ ]

همچنین شهرستان های یزد: ابرکوه اردکان بافق تفت خاتم صدوقطبس مهریز میبد یزد اردکان

About Author

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Add a Comment