عرق جنب از حرام چه حکمي دارد ؟

عرق جنب از حرام چه حکمي دارد ؟Reviewed by بلانیان on Dec 22Rating:

عرق جنب از حرام چه حکمی دارد ؟

به نظر مشهور مراجع تقلید ، پاک است و نماز خواندن با لباسی که آلودة به آن عرق شده ، در صورتی که خشک شده و أثری هم از آن روی لباس نمانده ، صحیح است أمّا اگر خشک نشده یا أثرش باقیست :

آیات عظام امام ، رهبری ، وحید ، نوری ، مکارم ، صافی : بنابر احتیاط واجب نمی شود با آن نماز خواند .

آیت الله بهجت : نمی شود با آن نماز خواند .

آیات عظام سیستانی ، خوئی ، زنجانی : جایز است با آن نماز خواند .[1]

[1] . توضیح المسائل مراجع مسأله 116 .

About Author

Add a Comment