باز هم کنایه هاشمی رفسنجانی اینار به احمدی نژاد

باز هم کنایه هاشمی رفسنجانی اینار به احمدی نژادReviewed by بلانیان on Dec 29Rating:

آیت الله هاشمی رفسنجانی در بخشی از مصاحبه با هفته نامه طلوع به سوالی درباره اینکه «پس از صحبت های چندی پیش حضرت عالی مبنی بر حمایت بخشی از روحانیون از تفکرات جریان انحرافی، واکنش هایی دیده شد پاسخ داد. در ادامه این گفتگو آماده است: نظر شما در مورد واکنش گروه هایی که بعضاً اصرار دارند که انتخاب آنها در سال 84 صحیح بوده، چیست؟»

آیت الله هاشمی رفسنجانی: بعضی از انسان ها هر کاری که می کنند، زود بر نمی گردند و اشتباهات را تکرار می کنند. مگر آن جریان که بر سر کار آمده بودند، خودشان چنین موقعیتی در جامعه داشتند؟ کسانی که به خاطر بغض، حبّ آن جریان را به دل گرفته بودند، آنها را بیش از حد تقدیس کردند و حرف هایی چون خلیفه الهی، معجزه هزاره سوم و دولت امام زمان درباره ی آنها زدند و ادعاهای واهی و کارهای آنها را پذیرفتند.

در حالی که هر یک از گفتار و رفتار آن جماعت مانند اینکه می گفتند «رأی ما به خاطر حمایت بزرگان پایین آمد و یارانه پول امام زمان است و …»، کافی بود که تبرّی بجویند. ولی دیدید که چگونه حمایت می کردند و هنوز هم دل از آنها نکنده اند.

About Author

Add a Comment