پرونده فروزان مختومه شد

با رضایت سرمربی تیم فوتبال سیاه‌جامگان پرونده شکایت از دروازه‌‌بان راه‌آهن مختومه شد. به گزارش خبرگزاری فارس، با حضور وکیل فرهاد کاظمی در دادسرای فرهنگ و رسانه و اعلام رضایت از سوی موکلش، پرونده شکایت از دروازه‌‌بان راه‌آهن مختومه شد. فروزان به دلیل مصاحبه علیه کاظمی روز سه‌شنبه برای ساعاتی بازداشت شده بود.

About Author

Add a Comment