متن های عاشقانه بسیار زیبا ، تمام لبخندهای تو

متن های عاشقانه بسیار زیبا ، تمام لبخندهای توReviewed by بلانیان on May 20Rating:

متن های عاشقانه بسیار زیبا ، تمام لبخندهای تو

متن های عاشقانه بسیار زیبا ، تمام لبخندهای تو

لیلی ترین شیرینِ من ؛ کجایی؟!
بیا و بگو کدام روزِ هفته باید بمیرم

می خواهم تو را ببینم
می خواهم بدانم هنوز هم وقتی با من حرف می زنی

میگویی دوستت دارم ؟
من هم بدون تو دوام نمی آورم

می خواهم بدانم هنوز هم وقتی به پنجره خیره می شوی
برای دلِ بی قرارم دست تکان می دهی ؟

راستی دیروز ربان عکست را که بریدم
دوباره عاشقت شدم

می خواهم تو را ببینم
بیا و بگو کدام روزِ هفته باید بمیرم

دیروز که خندیدم گفتم
از خنده هایم بیزارم

آخر جز تمامِ خنده های تو
چیزِ دیگری را دوست ندارم

این روزها برای دیدنت بی تابم
حتی شب هایی که می خوابم هم ؛ نمی خوابم

می خواهم بدانم هنوز هم وقتی که تب می کنم
میگویی الهی برایت بمیرم ؟

هوا که سرد باشد
وقتی میگویم دست هایم سرد است

میگویی من فقط باید دست هایت را بگیرم ؟
آرامِ جانم کجایی ؟!

بیا و بگو کدام روزِ هفته باید بمیرم
می خواهم تورا در کنارِ خودم ببینم . . .

عضويت در گروهعضويت در گروه

About Author

Add a Comment