سرمقاله رئیس جمهور چین در روزنامه ایران

سرمقاله رئیس جمهور چین در روزنامه ایرانReviewed by بلانیان on Jan 21Rating: 5.0

رئیس جمهور چین برای بار اول به ایران سفر می‌کند. به گزارش بالاسری، شی جین‌پینگ رئیس جمهور خلق چین قبل از سفر ایران در سرمقاله‌ای که روزنامه ایران آن را منتشر کرده به چشم انداز روابط ایران و چین پرداخته است.

 

جمهور چین روزنامه ایران

رئیس جمهور چین برای بار اول به ایران سفر می‌کند.

به گزارش بالاسریشی جین‌پینگ رئیس جمهور خلق چین قبل از سفر ایران در سرمقاله‌ای که روزنامه ایران آن را منتشر کرده به چشم انداز روابط ایران و چین پرداخته است.

جمهور چین روزنامه ایرانAbout Author

Add a Comment