در هر سني از وزن بالا بترسيد

در هر سني از وزن بالا بترسيدReviewed by بلانیان on Aug 23Rating:

در هر سني از وزن بالا بترسيد
پزشكان به تازگي دريافته اند كه خطر مرگ ناگهاني ناشي از سكته ي قلبي در بيماران چاق غيرديابتي بالاتر از ديابتي هاي چاق است.

 براساس اين پژوهش جديد كه بر روي حدود 75000 فرد بزرگسال در دو گروه افراد چاق ديابتي و افراد غير ديابتي چاق صورت گرفته اين نتيجه بدست آمده است كه افراد چاق غير ديابتي در معرض ريسك بالاتري از بيماري قلبي و مرگ هاي ناگهاني در اثر سكته ي قلبي به نسبت افراد ديابتي قرار داشته اند

گفتني است: پزشكان علت اين امر را آگاهي افراد ديابتي از بيماري خود و كنترل نسبي بر روي غذا و ورزش منظم و كنترل وضعيت قلب توسط پزشك متخصص قلب و عروق مي دانند.

بررسي ها نشان مي دهند: نوعي ارتباط پيچيده بين بيماري هاي قلبي، چاقي و ديابت وجود دارد كه باعث تغييرات خاصي در ساختار اپيدميولوژي بيماران گشته و لذا قلب به نوعي خود را با اين تغييرات هماهنگ مي سازد< پزشكان به هر دو گروه توصيه مي كنند تا براي داشتن قلبي سالم نسبت به كاهش وزن خود اقدام نمايند.

About Author

Add a Comment