تصاویر ویژه روز

تصاویر ویژه روز Reviewed by بلانیان on Aug 29Rating:

تصاویر ویژه روز – پنج شنبه ۰۷ شهریور ۱۳۹۲

 

06 07 01 تصاویر ویژه روز  پنج شنبه 07 شهریور 1392تظاهرات بر ضد جنگ سوریه در لندن


06 07 02 تصاویر ویژه روز  پنج شنبه 07 شهریور 1392تراموا در شهر لیسبون پرتغال


06 07 03 تصاویر ویژه روز  پنج شنبه 07 شهریور 1392این شتر در مقابل اهرام مصر سوژه ای برای دوربین یک گردشگر شده است


06 07 04 تصاویر ویژه روز  پنج شنبه 07 شهریور 1392

06 07 05 تصاویر ویژه روز  پنج شنبه 07 شهریور 1392

06 07 16 تصاویر ویژه روز  پنج شنبه 07 شهریور 1392مرسدس بنز ایی کلاس ۲۰۱۴


06 07 07 تصاویر ویژه روز  پنج شنبه 07 شهریور 1392 مهار آتش جنگل های کالیفرنیا


06 07 08 تصاویر ویژه روز  پنج شنبه 07 شهریور 1392 میو فروشی در حومه کابل، افغانستان


06 07 09 تصاویر ویژه روز  پنج شنبه 07 شهریور 1392فرار یک شهروند آمریکایی از خانه اش همزمان با رسیدن شعله های آتش جنگل های کالیفرنیا


06 07 10 تصاویر ویژه روز  پنج شنبه 07 شهریور 1392بدون شرح


06 07 11 تصاویر ویژه روز  پنج شنبه 07 شهریور 1392

06 07 12 تصاویر ویژه روز  پنج شنبه 07 شهریور 1392مزرعه پرورش گل نیلوفر آبی در تایلند


06 07 13 تصاویر ویژه روز  پنج شنبه 07 شهریور 1392شکار کوسه (آمریکا)


06 07 14 تصاویر ویژه روز  پنج شنبه 07 شهریور 1392بدون شرح


06 07 15 تصاویر ویژه روز  پنج شنبه 07 شهریور 1392بدون شرح


منابع:عصرایران,پول نیوز,زیست نیوز

 

About Author

Add a Comment