اس ام اس های فلسفی جذاب (۷۸)

اس ام اس های فلسفی جذاب (۷۸)Reviewed by بلانیان on Jan 13Rating: 5.0

اس ام اس های فلسفی جذاب

ما نمی توانیم تعیین کنیم
چند سال زنده خواهیم بود؛
اما میتوانیم تعیین کنیم
چقدر از زندگی بهره ببریم

**

  **** اس ام اس های فلسفی جذاب ****

**

بیایید با هم شراکت کنیم؛ شادی اگر قسمت شود دو برابر میشود؛ غم اگر تقسیم شود نصف میشود

**

  **** اس ام اس های فلسفی جذاب ****

**

شما آهن ربایی زنده هستید
در مورد هرچه بیندیشید
همان را به سمت خود می کشید…

**

  **** اس ام اس های فلسفی جذاب ****

**

اگر زندگی صد دلیل برای گریه کردن به تو نشان میدهد
تو هزاران دلیل برای خندیدن به او نشان بده….

**

  **** اس ام اس های فلسفی جذاب ****

**

بعضی شادی ها هیچ خرجی ندارد
چیزهایی را که دوست دارید,تجسم کنید
آن ها را آرزو کنید
و در موردشان رویا داشته باشید…

**

  **** اس ام اس های فلسفی جذاب ****

**

امروز لبخندت را به کسی هدیه بده
ممکن است لبخند تو تنها درخشش نوری باشد که او در طول روز می بیند….

**

  **** اس ام اس های فلسفی جذاب ****

**

چشمانی داشته باشید که بهترین ها را در آدم ها ببیند
قلبی که خطاکارترین ها را ببخشد
و روحی که هیچگاه ایمانش به خدا را از دست ندهد . . .

**

  **** اس ام اس های فلسفی جذاب ****

**

کافی است امروز
کمی با خدا صحبت کنی
مطمئن باش عطرش را
حس خواهی کرد

**

  **** اس ام اس های فلسفی جذاب ****

**

نگرش درست نیمی از موفقیت است.
یکی میگفت شب فرا رسیده است.
در حالیکه دیگری میگفت صبح در راه است..

**

  **** اس ام اس های فلسفی جذاب ****

**

پرتگاه میشوی
و گاه پرت میشوم به سوی تو
زمین به کدام جاذبه اش می نازد؟!

**

  **** اس ام اس های فلسفی جذاب ****

**

آدمهای منفی به پیچ و خم جاده می اندیشند
و آدمهای مثبت به زیباییهای طول جاده…
عاقبت هر دو ممکن است به مقصد  برسند،
اما یکی با حسرت و دیگری با لذت!

**

  **** اس ام اس های فلسفی جذاب ****

**

هر چی به از دست دادن نزدیک تر میشی،
بیشتر حس خوبش رو احساس میکنی…

**

  **** اس ام اس های فلسفی جذاب ****

**

زمان را نمی‌توان متوقف کرد تنها کاری که می‌شه کرد اینه که آن را به نفع خود تغییر دهیم تا با گذشت زمان در جایی باشیم که همیشه آرزویش را داشتیم.

**

  **** اس ام اس های فلسفی جذاب ****

**

تنها چیزی
که از فردا میدانم اینه که …
خدا قبل از خورشید بیدار است
از او میخواهم که قبل ازهمه
در کنار تو باشد …
و راه را برایت هموار کند

**

  **** اس ام اس های فلسفی جذاب ****

**

دستهایم آنقدر بزرگ نیست که چرخ
دنیا را به کامتان بچرخانم اما یکی
هست که بر همه چیز تواناست
از او تمنای لحظه های زیبا
برایتان دارم . . .

About Author

Add a Comment