ارتباط گرسنگی با بدخلقی

ارتباط گرسنگی با بدخلقیReviewed by بلانیان on Jan 25Rating: 5.0

Untitled-1
این موضوع شاید تعجب آور باشد ولی کاملاً حقیقت دارد.

گرسنگی مفرظ باعث می شود تا انسان باید بدخلقی و کم شدن آستانه تحمل روبروگردد.

با گرسنگی قند خون پائین می آید و وقتی نفر با کاهش غذایی (قند) روبرو می شود،از انجام فعالیت های سنگین از جمله تفکر و خویشتن داری عاجز می گردد.

About Author

Add a Comment