امروز

سه شنبه, ۱۶ آذر , ۱۴۰۰

  ساعت

۱۲:۲۰ بعد از ظهر

سایز متن   /

 نام هایی برای پسران و دختران
 فهرست نام ها برای پسران و دختران

نام‌های پسران

آ

 • آبتین
 • آتش
 • آترین
 • آتورپات
 • آذرخش
 • آذرمه
 • آذین
 • آرتین
 • آرام
 • آراز (معنی:زلال و پاک) (رود ارس)
 • آراد
 • آرتا
 • آرتان (نام برادر داریوش پادشاه هخامنشى و پسر ویشتاسب)
 • آرش
 • آرشام
 • آرمان
 • آرمین
 • آروین (دهخدا:تجربه، آزمایش، امتحان، آزمون )
 • آریا
 • آریابان
 • آریانا
 • آرین
 • آریوبرزن
 • آزاد
 • آزرمگان
 • آساد
 • آستیاژ
 • آستیاگ
 • آلان بلند، با حرمت، سخن دلنشین (نام کوهستانی در کردستان) (کردی)
 • آوه
 • آویژه
 • آیین‌گشسب
 • آریو
 • آریافر
 • آریامن
 • آریامنش
 • آریامهر
 • آریان

ا

 • اخگر
 • ارخشا (معنی:درخشان، تیر سریع)
 • اُرُد
 • اردشیر
 • اردلان
 • اردوان
 • ارژنگ
 • ارس
 • ارشا[نیازمند منبع]
 • ارشام
 • اَرَشک
 • ارشیا (دهخدا:بلغت، زندو پازند تخت و اورنگ شاهان را گویند)
 • ارمایل
 • اروند
 • اژدر
 • اسفندیار
 • اشک
 • اشکان
 • اشکبوس
 • افراسیاب
 • افشار شریک، رفیق، نام یکی ازسلسه پادشاهی ایران
 • افشین
 • البرز
 • الوند
 • امید
 • انوش
 • انوشیروان
 • اورمزد
 • اورنگ
 • ایرج
 • ایشتوویگو

ب

 • بابک
 • باربد
 • بامداد
 • بامین
 • بامشاد
 • بردیا
 • بزرگمهر
 • به‌آیین
 • بهبد
 • بهرام
 • بهمن
 • بهمنش
 • بیژن
 • بهروز
 • بهراد
 • بهرنگ
 • بهزاد
 • بهداد
 • بهشاد
 • بهنام
 • برسام
 • برزو (معنی: قد بلند) (پارسی کهن)
 • برنا
 • برزن
 • برومند
 • برزین
 • بهداد

پ

 • پارسا
 • پایا
 • پرشان
 • پدرام
 • پرویز
 • پژمان
 • پشنگ
 • پشوتن
 • پورداد
 • پولاد
 • پهلبد
 • پیام
 • پیران
 • پیروز
 • پیشداد
 • پویا
 • پویان
 • پوریا
 • پرهام
 • پیروز
 • پیمان

ت

 • تیرداد
 • تهماسب
 • تهمتن
 • تهمورث
 • تورج
 • تابان
 • تیریژ (پرتو، فروغ، نام کردی)

ج

 • جاماسب
 • جاوید
 • جمشید
 • جهانگیر
 • جهان‌بخش
 • جهانشاه
 • جهاندار
 • جهان

چ

 • چنگیز
 • چه‌کو (کردی)
 • چیا (معنی: کوهستان بلند) (کردی)
 • چیاکو (کردی)
 • چومان (برگرفته نام رودی مرزی در غرب بانه‌) (کردی)

خ

 • خداداد
 • خدابخش
 • خدایار
 • خسرو
 • خشایار
 • خوبیار
 • خورشید
 • خوناس (کردی)
 • خناو (=شبنم صبحگاهی) (کردی)

د

 • دارا
 • دادویه
 • دادمهر
 • دامون
 • دانوش
 • دانو
 • داراب
 • داریوش
 • دیاکو

ر

 • رادین
 • رامبد
 • رامین
 • رامتین
 • رخشان
 • رستان
 • روزبه
 • رادمان
 • رامان
 • رها
 • رهام
 • راد
 • رستم
 • ریونیز (دهخدا:نام پسر کیکاوس و داماد طوس) (فردوسی:جز از ریونیز آن گو تاجدار

سزد گر نباشد یک اندر شمار)

ز

 • زاب
 • زال
 • زامیاد
 • ‍‍‍‍‍زاوش
 • زرتشت
 • زردشت
 • زرمهر
 • زند
 • زوبین

ژ

 • ژوبین

س

 • سالار
 • ساسان
 • سامان
 • سام
 • سروش
 • سپهر
 • سپنتا
 • سورن
 • سورنا
 • سوشیانت
 • سوشیانس
 • سهراب
 • سهند
 • سیامک
 • سیاوش
 • سیروس
 • سینا

ش

 • شادمهر
 • شروین
 • شاپور
 • شایا
 • شایان
 • شاهرخ
 • شاهین
 • شباهنگ
 • شهرام
 • شاهکام
 • شهراد
 • شهاب
 • شهرداد
 • شهریار
 • شهروز
 • شیرزاد
 • شیرنگ
 • شهیار
 • شهبد
 • شهنام
 • شوپه
 • شیریزدان[۱]
 • شاهو (نام کوهی در کرمانشاه) (کردی)
 • شیروان (=نام شهری در آذربایجان) (کردی)
 • شه‌مال (=توفان) (کردی)
 • شه‌مزین (کردی)
 • شیرکو (=احتمالاً شیر کوهستان) (کردی)
 • شورش (کردی)

ف

 • فرزان
 • فرسا
 • فرامرز
 • فرزاد
 • فرزام
 • فرزین
 • فردین
 • فرداد
 • فرود
 • فرورتیش
 • فرمان
 • فرهنگ
 • فریبرز
 • فرناد
 • فرهاد
 • فرهام
 • فرهود
 • فروهر
 • فیروز
 • فرشاد
 • فرشید
 • فرخ
 • فرخزاد
 • فربد
 • فهام
 • فه‌رهاد (=فرهاد) (کردی)
 • فریا (=نجات، «همریشه با واژه فریاد») (کردی)

ک

 • کوروش
 • کارن
 • کامبیز
 • کامران
 • کامشاد
 • کامیار
 • کاوه
 • کاووس
 • کنارنگ
 • کورس
 • کورش
 • کیانوش
 • کیارش
 • کیاوش
 • کیا
 • کیان
 • کیوس
 • کوشا
 • کیخسرو
 • کیقباد
 • کیکاووس
 • کیوان
 • کیومرث
 • کاردو (کردی)
 • کاروان
 • کاروخ (=نام کوهستانی در کردستان) (کردی)
 • کازیوه (=پگاه) (کردی)
 • کارزان (=کاردان) (کردی)
 • کاژاو (کردی)
 • کوماس (کردی)

گ

 • گرگین
 • گستهم
 • گیو
 • گودرز
 • گَرسیوَز
 • گرشاسب
 • گشتاسب
 • گلینوش
 • گوران (برگرفته از نام مردمی از سرزمین دیلمان که به غرب ایران مهاجرت نمودند) (کردی)
 • گووه‌ند (برگرفته از نوعی رقص کردی) (کردی)

ل

 • لهراسب
 • لاس (=گونه‌ای درخت سخت‌چوب، از شخصیت‌های داستان لاس و خزال) (کردی)
 • لاوچاک (=جوان خوش‌سیما و درستکار) (کردی)
 • لیزان (=وارد و کاردان) (کردی)

م

 • مهدیار
 • مازیار
 • ماکان
 • مانشت(=کوهی در ایلام) (کردی)
 • مانی
 • ماهان
 • مرداس
 • مهرگان
 • مرداویج
 • مزدک
 • منوچهر
 • مهبد
 • مهداد
 • مهرداد
 • مهرزاد
 • مهرشاد
 • مهران
 • مهزاد
 • مهراب
 • مهرشاد
 • مهزیار
 • مهیار
 • مهرنگ
 • میلاد
 • مه‌ریوان (=مریوان) (کردی)
 • میلان (کردی)
 • میران (کردی)

ن

 • نرمن
 • نریمان
 • نکیسا
 • نوید
 • نیما
 • نیوشا
 • نوژن
 • نوذر
 • نیاسا
 • ناسیکو (کردی)
 • نسکو (کردی)
 • نه‌به‌ز (=تسلیم‌ناپذیر، نستوه) (کردی)
 • نه‌سره‌و (کردی)
 • نه‌هروز (=نوروز) (کردی)
 • نه‌وشیروان (=انوشیروان) (کردی)
 • نه‌که‌روز (=نام کوهی در جنوب غربی سقز) (کردی)
 • نچیروان (=نخچیربان، شکاربان) (کردی)

و

 • ونداد
 • وریا (=هوشیار) (کردی)
 • وندیداد
 • وهومن

ه

 • هامون
 • هرمز
 • هورمزد
 • هورموند (مازندرانی)
 • هومن
 • هوشنگ
 • هوتن
 • هومان
 • هوشیار
 • هورداد

ی

 • یاور
 • یزدگرد
 • یزدان
 • یادگار

نام‌های دختران

آ

 • آبگینه :آبنوس
 • آتنا
 • آتوسا: نام یک شاهزاده ایرانی
 • اختر
 • آذر: آتش، نهمین ماه ایرانی
 • آذرافروز: نام پسر مهرنوش پسر اسفندیار
 • آذرگون: نام گلی به رنگ سرخ
 • آزرمیدخت
 • آذرنوش: پاک دین
 • آذین
 • آرا
 • آرتمیس
 • آرزو
 • آرمینا
 • آرمینه
 • آرمیتا
 • آریانا
 • آریادخت
 • آریانوش
 • آرینا
 • آزاده
 • آسا: مانند
 • آسانا
 • آستیاژ
 • آفتاب
 • آفرین
 • آگرین
 • آلا
 • آلاء
 • آلاله: نام گل
 • آناهیتا: الهه آب
 • آندریا
 • آنوشا
 • آوا: نغمه، صدا
 • آوید
 • آویده
 • آویزه
 • آویسا
 • آوین
 • آوینه
 • آهو

ا

 • ابریشم
 • اختر: ستاره
 • ارغوان: نام درختی که گل و شکوفه سرخ رنگ می دهد
 • اروشا
 • اِستِر (دختر خشایارشا)
 • افروز
 • افروغ
 • افسانه
 • افسر
 • افسون: طلسم و جادو
 • افشان
 • افشار
 • ارتمیس یکی از خدایان یونان
 • اومَتی (دختر هووخشتره شاهنشاه ایران و همسر بخت‌النصر دوم، که باغ‌های معلق بابل را برای او ساخت)
 • امتیس (یونانی‌شدهٔ نام ایرانی «اومتی»)
 • امیتیس (یونانی‌شدهٔ نام ایرانی «اومتی»)
 • اناهید
 • اندیشه
 • انوشه: خوشبخت
 • ایران
 • ایرمن
 • ایران بانو
 • ایراندخت

ب

 • بانو: خانم، متشخص، زن مجرد
 • بنفشه: نام گل
 • بهار
 • بهاران
 • بهاره: آورنده بهار
 • بهارک: بهار کوچک
 • بهدیس
 • بهدخت
 • بهرخ
 • بهشید
 • بهناز: دارنده بهترین ناز
 • بهنوش
 • بوسه
 • بیتا: بی نظیر
 • باران

پ

 • پانیذ
 • پائیزه
 • پارمیس
 • پدیده
 • پرتو
 • پردیس
 • پرستو
 • پرند
 • پرنیا
 • پرنیان
 • پروانه
 • پروین
 • پری
 • پریا
 • پریچهر
 • پریدخت
 • پریرو
 • پریزاد
 • پریسا
 • پریشاد
 • پریناز
 • پریوش
 • پگاه
 • پوپک
 • پوران
 • پوران
 • پوراندخت
 • پوری
 • پونه
 • پژهان
 • پیمانه
 • پرنیان
 • پارمیدا
 • پادینا

ت

 • تابنده
 • ترانه
 • ترسا
 • ترمه
 • تِرنه
 • تهمینه
 • تیر
 • ترنگ
 • توراندخت
 • تینا
 • ته‌لار (کردی)
 • ته‌نیا (=تنها) (کردی)
 • تریفه (=نور مهتاب) (کردی)
 • تیروژ (=پرتو خورشید) (کردی)

ج

 • جوانه
 • جوان (=زیبا) (کردی)

چ

 • چکامه

خ

 • خجسته
 • خورشید
 • خوروَش

د

 • دانه
 • دُرّی
 • دریا
 • دلارا
 • دلارام
 • دلبر
 • دلکش
 • دلوسه
 • دوکا
 • دینا

ر

 • رامش
 • راشر
 • رامینا
 • رسا
 • رها
 • رهام
 • روان
 • رود
 • رودابه
 • روجا
 • روشنک
 • روناک روشنایی
 • رویا (به معنی روییدن)
 • رکسانا
 • روژینا
 • رازان (کردی)
 • ریزان (کردی)

ز

 • زری
 • زرین
 • زرین‌دخت
 • زویا
 • زیبا
 • زینا
 • زیور
 • زایه‌له (کردی؛ بازتاب)

ژ

 • ژاله
 • ژرفا
 • ژیلا
 • ژینر
 • ژینا

س

 • سارک
 • سارینا (به معنی پاک و خالص)
 • ساغر
 • ساناز
 • سایه
 • سپیده
 • ستاره
 • ستوده
 • سرگل
 • سروناز
 • سمانه
 • سودابه
 • سوری
 • سوزان
 • سوسن
 • سوگل
 • سوگند
 • سیما
 • سیمین

ش

 • شاپرک
 • شاپری
 • شادان
 • شادی
 • شانار
 • شایسته
 • شبره
 • شبنم
 • شهپر
 • شهربانو
 • شهرخ
 • شهربانو
 • شهرزاد
 • شهرناز
 • شهناز
 • شهین
 • شکیبا
 • شوکا
 • شکوفه
 • شکوه
 • شیدا
 • شیده
 • شیرین
 • شیرین‌بانو
 • شیفته
 • شیما
 • شیوا
 • شورانگیز

غ

 • غمزه
 • غنچه

ف

 • فاختک
 • فرانک
 • فرشته
 • فروزنده
 • فروغ
 • فرنیا: (فر) در فارسی یعنی دارای جلال و شکوه و (نیا) یعنی جد و پدربزرگ و در کل (فرنیا) یعنی (دارنده اصل و نسب و نیاکان بزرگ) و این اسم برای دختران مورد استفاده قرار میگیرد
 • فریبا
 • فریما
 • فرین
 • فریناز
 • فوژان
 • فیروزه
 • فریماه
 • فرنوش

 

ق

 • قشنگ

ک

 • کتایون
 • کمند
 • کرانه
 • کشور
 • کیهانه

گ

 • گردآفرید
 • گلاره
 • گلاوژ
 • گل‌افروز
 • گل‌اندام
 • گلبانو
 • گلبهار
 • گلابتون
 • گلبیز
 • گلپا
 • گلپری
 • گلپونه
 • گلتاج
 • گلتن
 • گلرخ
 • گلرو
 • گلشن
 • گلشید
 • گلشیفته
 • گلمیس
 • گلنار
 • گلناز
 • گلنوش
 • گل‌ورچین[۲]
 • گلی
 • گوهر
 • گوهرشاد
 • گیتا
 • گیتی
 • گیسو
 • گیلا
 • گیلان

ل

 • لادن
 • لاله
 • لاله‌رخ

م

 • مازون
 • مامک
 • مانا
 • ماندان
 • ماندانا
 • مانلی
 • ماه‌پری
 • ماهتو
 • ماه‌چهر
 • ماهدخت
 • ماه‌برزین
 • ماهنوش
 • ماه‌جهان
 • ماهزاد
 • ماهک
 • مرجان
 • مرجانه
 • مروارید
 • مژده
 • مژگان
 • مسل
 • مستانه
 • مشکان‌دخت
 • مشکین‌دخت
 • مونا
 • منیژه
 • مهتا
 • مهتاب
 • مهدخت
 • مهدیس
 • مهرآذر
 • مهرا
 • مهراد
 • مهراب
 • مهرانگیز
 • مهرانه
 • مهربان
 • مهرخ
 • مهرریز[۳]
 • مهرسا
 • مهروا
 • مهرک
 • مهری
 • مهزاد
 • مهسا
 • مهستی
 • مهشید
 • مهکامه
 • مهناز
 • مهنوش
 • مهکامه
 • مهین
 • موژان
 • میترا
 • میخک
 • میگل
 • مینا
 • مینو

ن

 • نازآفرین
 • نازگل
 • نازنین
 • نازیلا
 • ناژیلا
 • ناژین
 • ناهید
 • نرگس
 • نرمین
 • نسترن
 • نسرین
 • نگار
 • نگین
 • نهال
 • نوا
 • نوش‌آفرین
 • نوشزاد
 • نوشین
 • نیلوفر
 • نیکو
 • نیکی
 • نیکسا
 • نیشا
 • نیوشا=شنونده

و

 • ویس

ه

 • هستی
 • هما
 • هنگامه
 • هوروَش

ی

 • یارا
 • یاس
 • یاسمن
 • یاسمین
 • یگانه
 • یکتا
 • یسنا
 • یوتاب ‘سردار زن ایرانی و خواهر آریوبرزن’

 

 

عضویت درگروه بالاسری
اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
دیدگاهها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد