زیبا ترین سخنان وبیانات امام علی (ع)

زیبا ترین سخنان وبیانات امام علی (ع)Reviewed by بلانیان on Jan 21Rating: 5.0

 

امام علی (ع):
اطمینان را با امیدواری مبادله نکن

امام علی (ع):
همانا پاداش دانشمند از شخص روزه دار و شب زنده دارکه در راه خدا جهاد می کند بیشتر است

امام علی (ع):
عاقل ترین مردم کسی است که عواقب کار را بیشتر بنگرد

امام علی (ع):
بزرگترین نادانی ها برای بشر عدم شناخت خود است

امام علی (ع) :
برای مردم آن را بخواه که برای خود می خواهی و با دیگران طوری رفتار کن که مایلی درباره ات آنچنان کنند

امام علی (ع):
گیتی برای تو شیواترین پندآموز است اگر پند پذیر باشی

امام علی (ع):
بپرهیز از انجام کاری که اگر فاش شود انجام دهنده را خوار و خفیف سازد

حضرت علی (ع):
بهترین شیوه صداقت وفای به عهد است

حضرت علی (ع):
هیچ ارثی مانند ادب و اخلاق پر ارج و گران مایه نیست

حضرت علی (ع):
بهترین شیوه عدل یاری مظلوم است

حضرت علی (ع) :
مربی لایق کسی است که از غریزه عشق به کمال و ترقی خواهی کودک استفاده کند

حضرت علی (ع):
بوسیدن فرزند رحمت و محبت است

حضرت علی (ع):
اسرار خویش را به کسی مگوی

حضرت علی (ع):
سرلوحه کتاب سعادت بشر ، رفتار پاک و سجایای اخلاقی اوست

حضرت علی (ع):
بی خردتر از همه کسی است که خود را خردمندتر از همه پندارد

حضرت علی (ع):
شکیبایی در مصیبت ، از نشانه های مومن است

حضرت علی (ع):
شرط خرد حفظ تجربه ها و بکار بستن آنهاست

حضرت علی (ع) :
هر کس در نقطه ضعف های دوست خود دقیق شود پیوند دوستی او قطع خواهد شد

حضرت علی (ع):
آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد
چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

حضرت علی (ع):
هیچ شرافتی مانند فروتنی نیست

About Author

Add a Comment