دو پوستر دیده نشده از فیلمی تابوشکن+عکس

دو پوستر دیده نشده از فیلمی تابوشکن+عکسReviewed by بلانیان on Aug 22Rating:

«هیس! دخترها فریاد نمی زنند» تازه ترین فیلم اکران شده پوران درخشنده که فروش تهران اش از مرز 850 میلیون گذشته از جمله آثار پرحرف و حدیث سینمای ایران است.

فیلمی با موضوعی تابوبرانگیز که هرچند در لحن روایی دوتکه به نظر می رسد اما همچنان به لحاظ سوژه تر و تازه است.به گزارش شبکه ایران «هیس! دخترها فریاد نمی زنند» تازه ترین فیلم اکران شده پوران درخشنده که فروش تهران اش از مرز 850 میلیون گذشته از جمله آثار پرحرف و حدیث سینمای ایران است. فیلمی با موضوعی تابوشکن که هرچند در لحن روایی دوتکه به نظر می رسد اما همچنان به لحاظ سوژه تر و تازه است.پوسترهایی از فیلم که در اینجا می بینید یکی مخصوص اکرانهای خارجی آن طراحی شده و دیگری هم اگرچه برای اکران داخل طراحی شده اما به دلایلی خاص مجوز پخش نیافته است.

About Author

Add a Comment