درختی که شبیه دم طاووس است + عکس

درختی که شبیه دم طاووس است + عکسReviewed by بلانیان on Aug 21Rating:

656567676 درختی که شبیه دم طاووس است + عکس

درختی که شبیه دم طاووس است + عکس

چرا نام این درخت عجیب و غریب را “درخت مسافران” گذاشته اند؟
نام های مختلفی روی این درخت بومی ماداگاسکار گذاشته اند؛ درخت خوب، درخت مسافران و …

درخت عجیب و غریب ماداگاسکاری که ۲۵ لیر آب در هر ساقه خود ذخیره می کند
88767565 درختی که شبیه دم طاووس است + عکس

اما با مسما ترین نام همان “درخت مسافران” است که زیبنده این درخت زیبا و در عین حال عجیب و غریب است.

هر کدام از ساقه های درختی که می بینید در خود تا ۲۵ لیتر آب ذخیره می کند.

545456767 درختی که شبیه دم طاووس است + عکس
از تنه رشد کرده و به شکل لوله آبدار شفاف، مانند خورشید درخشان، باز می شود.

پارسناز

 

About Author

Add a Comment