این افراد جذاب بدبخت تان می کنند !

این افراد جذاب بدبخت تان می کنند !Reviewed by بلانیان on Sep 25Rating:

این افراد جذاب بدبخت تان می کنند

 

بسیاری از مشاورین از افرادی که خواهان ازدواج با هم هستند، تست شخصیت می گیرند .اما هر تست شخصیتی قدرت تشخیص اختلالات شخصیت را ندارد . بنابراین انجام تستی که بتواند اختلال شخصیت را قبل از ازدواج آشکار کند، یکی از وظایف اصلی مشاورین ازدواج است.

 

About Author

Add a Comment