ایجاد تغییرات مناسب در زندگی

ایجاد تغییرات مناسب در زندگیReviewed by بلانیان on Jan 17Rating: 5.0

ایجاد تغییرات مناسب در زندگی

ایجاد تغییرات مناسب در زندگی

در ایران قدیم
هفت کلاس برای سلوک معرفی شده است که عبارتند از
۱- کلاس کلاغ
۲- روباه
۳- شیر
۴- سپاه
۵- ساقی
۶- طوطی
۷- سرو
این سمبلها دارای شاخص ها و ویژگی هایی هستند  که با روحیات و اعمال سالک مطابقتهایی دارد و وی را برای عبور از وادی های مختلف و شناخت مراحل بعدی یاری میکرده است

اولین کلاس سالک کلاغ بوده . کلاغ موجودی است دوگانه . هم وحشی است و هم در شهر زندگی میکند. دارای بال و پر است و به او قدرت پرواز و دل کندن از وابستگی ها را می دهد اما بال و پر او سیاه است و این سیاهی علامت ناسوت است و سمبل نادانی  و جهالت . او لجن خوار است و طول عمر زیادی دارد. قار قار میکند و خبرچین است و همه این ویژگی ها علایمی هستند که این فرد ، تازه به راه  آموختن و اندوختن دانش و آگاهی وارد شده و هیچ ادب و نزاکتی را مراعات نمیکند و بسیار سر و صدا ایجاد میکند و حرکات دیگر که هر یک معانی خاص خود را دارد
کم کم این کلاغ بی تربیت و پر حرف و خبر چین که هنوز دانش نیندوخته بر سر هر کوی و برزن آن را فریاد میکند باید به کلاس روباه وارد شود.

هر کلاس یا سطح از آگاهی معایب و محسنات خاص خود را دارا می باشد

تا رسیدن به مرحله سرو ، انسان کامل

خودشناسی از اهم این مراتب است

تغییرات زمانی در زندگی ما رخ میدهد که حداقل شامل این سه گزینه باشد
۱- تغییر در دانش و آگاهی
۲- تغییر در بینش ، رویکرد و دیدگاه
۳- تغییر در روشها و عملکرد
بدون شک هر تغییر در یکی از این سطوح بر سطوح دیگر انعکاس یافته و در اعمال و حرکات و رفتارها و همچنین نحوه نگرش ما به جهان پیرامون و زندگی و انتخابهای بعدی سایه می اندازد
ایجاد تغییرات مناسب در زندگی
پس میتوان اینگونه نتیجه گیری کرد که دامنه تغییرات در لایه های مختلف دارای بهم پیوستگی خاصی هستند که میتوانند یکدیگر را تکمیل کرده و با ایجاد شناخت عمیق تر و دقیق تری از وقایع ما را با سرعت بیشتر و کیفیت بهتر به سر منزل مقصود برسانند
اما در مسیر رشد آگاهی چگونه میتوان متوجه تغییرات شد و این امر را ردیابی نمود و میزان ان را اندازه گیری کرد
افرادی را سراغ داریم که در بهترین دانشگاهها و عالی ترین رشته های علمی تحصیل کرده اند اما در انتخاب گزینه ها یا حل کوچکترین مسئله و جزیی ترین موارد چنان دچار سردر گمی و بحران های فکری میگردند که آن همه  اندوخته علمی ایشان به هیچ دردی نخورده و پیشداوری ها و یا نادانی های انها راه شان را به باتلاقهای ندامت و پشیمانی و حیرت و حسرت کشانده است

معیار های آگاهی ما چه میتواند باشد تا موجبات رستگاری ما گردد ؟؟

این موضوع در « فن برنامه ریزی عصبی – کلامی مغز »  یا
N.L.P. دانش
بطور کامل بررسی میگردد.

یکی از این معیارها در ایران قدیم در آیین یا کیش مهر با عنوان « هفت کلاس سالک » معرفی شده است که میزان و سطح آگاهی افراد به صورت سمبلیک بررسی میگردد

About Author

Add a Comment