امروز

دوشنبه, ۳ تیر , ۱۳۹۸

  ساعت

۱۲:۵۱ بعد از ظهر

سایز متن   /

اگر به کف بینی اعتقاد دارید این مطلب را بخوانید!

اگر به کف بینی اعتقاد دارید این مطلب را بخوانید!

خط احساسات از زیر انگشت کوچک شروع میشود و به طرف پایه انگشت اشاره میرود و بیانگر مکنونات قلبی فرد است و احساسات و عواطف وی را نشان میدهد .

 

این خط نیز ممکن است مسیرهای مختلفی را طی کند ؛ اگر خط احساسات مسیر ۴-۳-۲-۱ را طی کرده باشد و به ت