اس ام اس های جدید

اس ام اس های جدیدReviewed by بلانیان on Mar 3Rating:

اس ام اس جدید

اس ام اس جدید

sms jadid

از عجایب عشق همینه همیشه :

تنها همان آغوشی آرامت می کند که دلت را به درد آورده است …

اس ام اس جدید

sms jadid

این روزھا ھـوا خیلی غبار آلـود است

گرگ را از ســگ نمیتوان تشخیــص داد

ھنگامی گـرگ را میشناسـیم

که دریده شده ایم . . !

اس ام اس جدید

sms jadid

بخت برمی گردد…

از من…

وقتی زاویه ی نگاهت را…

تغییر می دهی!

اس ام اس جدید

sms jadid

آنکه دستش را اینقدر محکم گرفته ای..

..دیروز عاشق من بود..

دستانت را خسته نکن….

محکم یا آرام….

فردا تو هم تنهایی

اس ام اس جدید

sms jadid

مهربانـــم !

شرمنــده ام

کــه هیچ وقت، مهربانــی هایت را منتشـــر نکردم

امـا تــا دلــت بخواهد گلایـه هـا را “پست” کردم

و غریبه هــا “لایک” زدند …

کــاش می توانستم

صدای تــو را بنویسم!

اس ام اس جدید

sms jadid

ما صداش میکنیم (بی غیــرت)

حالا شما بگو (یـه پسـر با افکار مدرن!)

اس ام اس جدید

sms jadid

بعد از باران نگاهم ؛

آفتابی شو .

رنگین کمانِ بودنــت را ؛

دوســت دارم

اس ام اس جدید

sms jadid

بعضی اشکها هستند ؛

بـی دلیل ؛

بـی بهانـــه ؛

یـک دفعـــه ؛

نصف شبــی ؛

عــجیب ، آدم را آرام مـی کنند

اس ام اس جدید

sms jadid

در تلاطم آغوش ات

احمقانه ست ؛

شناگر ماهری بودن !

در تو تنها

غرق باید شد

 

 

About Author

Add a Comment