اس ام اس دوستت دارم توپ و لوس

اس ام اس دوستت دارم توپ و لوسReviewed by بلانیان on Aug 30Rating:

خیلی دیره وقتی که تازه می فهمی اونی که از همه ساکت تر بود

بیشتر از همه دوستت داشت  ولی ….

تو حواست به شیرین زبونی یه عشق دروغی بود !


تا حالا شده شوخی شوخی به چشام نگاه کنی

تا بفهمی جدی جدی چقدر دوستت دارم؟اس ام اس دوستت دارم توپ و لوس

sms dooset darme top o loosدوست داشتن را از کوچ پرستو ها آموختم

که در راه کوچ ، دو به دو با هم پرواز می کنند

و در طول راه ، آزادانه از هم دور می شوند

و به پرستوهای دیگر نزدیک می شوند

بدون آنکه به هم حسادت کنند

یا که بخواهند صاحب هم شوند


اگر تو را دوست دارم

تو را آزاد می گذارم تا با هر انسانی که می خواهی دوست باشی

چون تو را دوست دارم و به تو به چشم یک انسان می نگرم

نه اموال شخصی ام که باید دو دوستی حفظش کنم و مال خودم بدانم !


امروز روز ملی گلها ست

روزت مبارک

این پیام رو برای تمام کسانی که

عطر شون رو دوست داری بفرستاس ام اس دوستت دارم توپ و لوس

sms dooset darme top o loosزمستان است و هوا پر شده

از دوستت دارم هایی که به بادها سپرده ام

کاش پنجره ات باز باشد


دوست داشتن امروزم

دنباله ی ستاره ی چشم هایت است

که در آسمان قلبم سال ها پیش جا گذاشته بودی !

مهم نیست فردا چی میشه

مهم اینه که امروز دوست دارم

مهم نیست فردا کجا میری

مهم اینه که هر جا باشی دوست دارم

مهم نیست تا ابد باهم باشیم

مهم اینه که تا ابد دوست دارم

مهم نیست قسمت چیه

مهم اینه قسمت شد دوست داشته باشم


واژه ی دوستت دارم برای عظمت قلب مهربانت چقدر بی درنگ است

وقتی تو سرچشمه ی تمام خوبی هاییاس ام اس دوستت دارم توپ و لوس

sms dooset darme top o loosزیباترین ستایش ها نثار کسی که

کاستی ها و لغزش هایم را می داند

و باز هم دوستم دارداس ام اس دوستت دارم توپ و لوس

sms dooset darme top o loosمن تو را هنوز مثل

تمام شدن مشق شبم

دوست دارماس ام اس دوستت دارم توپ و لوس

sms dooset darme top o loosتو را ای گل کماکان دوست دارم

به قدر ابر و باران دوست دارم

کجا باشی کجا باشم مهم نیست

تو را تا زنده هستم دوست دارم

 

About Author

Add a Comment