برای قراردادن لینک باکس درسایت یا وبلاگ خود کافی است کد زیر را درقالب سایت یا وبلاگ خود قراردهید