آيا صيغه ي عقد ازدواج موقت حتما بايد به زبان عربي خوانده شود؟

آيا صيغه ي عقد ازدواج موقت حتما بايد به زبان عربي خوانده شود؟Reviewed by بلانیان on Dec 11Rating:

آیا صیغه ی عقد ازدواج موقت حتما باید به زبان عربی خوانده شود؟

آیت الله خامنه ای : بنابر احتیاط واجب باید صیغه عقد به عربىِ صحیح خوانده شود ولى اگر خود مرد و زن نتوانند صیغه را به عربىِ صحیح بخوانند به هر زبانى که ترجمه آن صیغه باشد بخوانند، صحیح است.

آیت الله مکارم شیرازی :‌ احتیاط آن است که صیغه آن به عربی صحیح خوانده شود، ولی در صورتی که مرد و زن نتوانند صیغه را به عربی بخوانند می توانند به زبان خود بخوانند ولی باید لفظی بگویند که معنی همان صیغه عربی را بفهماند.

آیت الله سیستانی : اگر صیغه به عربی ممکن نباشد اشکال ندارد

About Author

Add a Comment